top of page
money-banknote-counting-machine-for-hong-kong-doll-2021-08-29-07-38-50-utc.jpg

הלבנת הון

העבירה המרכזית בחוק היא עשיית פעולות ב"רכוש אסור"

 

העבירה המרכזית של "הלבנת הון" הינה עשיית פעולה ב"רכוש אסור". פעולה זו נעשית במטרה להסתיר או להסוות את מקור הרכוש, זהותם של מי מבעלי הזכויות בו, המיקום שלו, התנועות שלו וכו'. רכוש אסור הינו כזה אשר מקורו במישרין או בעקיפין ברשימת העבירות המגודרות כחוק כ"עבירות מקור", ביניהן, עבירות של רצח, הימורים, שוחד, עבירה על מימון טרור וכו'. העונש על עבירה זו הוא עד עשר שנים מאחורי הסורגים.

ייצוג משפטי 

חקירת הלבנת הון הינה חקירה שמתאפיינת בעיקר באיסוף ראיות ומסמכים פיננסיים על מנת להוכיח את העבירה שבוצעה במסמכי הדיווח או בהעלמת הכספים. ניתן לומר בוודאות שאין לגשת לחקירה כלכלית שכזו מבלי להתייעץ קודם לכן במשרד עורכי דין מומחה בחקירות פיננסיות כאשר בעברו ניסיון בטיפול בתיקים דומים לאלו בהם אתם מעורבים. 

הלבנת הון הוא מונח גרנדיוזי למדי שנועד לתאר, למעשה, עבירה שחלה במסגרת החוק לאיסור הלבנת הון. זה אמנם כותרת שנשמעת מפוצצת ביותר אבל לפעמים, כאשר מפשטים זאת, נראה כי לא מדובר בכסף רב אבל בכזה שמספיק כדי לעורר את רשות המיסים. 

 הלבנת הון היא פעולה כלכלית אשר בעיקרה מרמה והסתרה של המקורות הפיננסיים, אשר הגיעו בדרכים "עקלקלות", או אפילו הושגו באמצעים שהחוק הוא כן נחלתם אך בעליהם לא הצהירו עליהם כחוק, במטרה להימנע מחבויות המס עליהם.


תחת החוק איסור הלבנת הון נכנסות מספר עבירות שעיקרן הלבנת הון והעונשים בצידן נעים בין 5 ל-10 שנות מאסר. רבות הפעמים בהם חקירה בגין הלבנת הון היא רק אחד מהכלים, בהם משתמשים על מנת "להאשים" את החשוד שבכלל מעורב בתיק אחר, פלילי או אזרחי. דוגמא בולטת לכך היא כמובן המאפיונר המפורסם "אל קאפונה" שנכנס לכלא בפעם הראשונה בגלל העלמת מס למרות תיקי הרצח וניסיונות לרצח הרבים שהיו בעברו.  


בנוסף, נראה שהלבנת הון בדרך כלל מגיעה יד ביד עם העבירה שבוצעה באמצעות ההלבנה. כלומר העבירה ממנה הופק הרווח הפלילי. 

צור קשר

!פנייתכם התקבלה בהצלחה

bottom of page