top of page
businesswoman-with-tax-report-at-office-2021-08-26-22-48-59-utc.jpg

מיסים

זרם נוסף בעולם הס, הינו "חוסר דיווח". מדובר בבעלי עסקים או תאגידים פרטיים שלא מדווחים על הכנסותיהם בחו"ל. זה יכול להיות בית דירות בניו יורק או אפילו קניון בטנזניה. כאשר ישראלים משקיעים בחו"ל עליהם לדווח לרשות המיסים המקומית על הכנסותיהם מהנכס. זאת כל עוד מקום המגורים הראשי שלכם הוא כאן איתנו בארץ ישראל. 


רישום הקרקע או הנכס על אחרים 


עבירה שהפכה נפוצה בעיקר לאחר שעבר החוק על מיסוי דירה שלישית. במסגרתה, בעלי 2 דירות שרוכשים דירה נוספת, רושמים את הדירה על שם אדם קרוב אליהם, בדרך כלל בן משפחה כמו בן זוג, אח, אמא, אבא או אפילו בן דוד.

 
ייצוג משפטי 


כאשר אתם האדם הפשוט(לא מבין בחוקי המס), או יועץ המס נקלעים, לסיטואציה לא נעימה של חקירה פלילית בגלל הלקוחות שלכם בהגיעכם אל רשויות המס או לתחנת המשטרה, עליכם להצטייד בכל הכלים העומדים לרשותכם ובעיקר בכלי שהוא הייעוץ המשפטי. חשבו על זאת כך, אדם לא עושה עסקה גדולה מבלי להתייעץ עם יועץ המס כשם שאדם לא ישתתף בחקירה גדולה מבלי להיעזר בעורך דין מיומן ומנוסה, בעל רקע במיסים. 
עו"ד נאווה הנס מייצגת בתיקי עבירת מס כאשר מאחוריה ניסיון עשיר של למעלה מעשרים ואחת שנים ברשות המיסים והיכרות מעמיקה עם הנהלים והתקנות. אל תהססו לפנות בכל מקרה.

מיסים הינם הדרך של חברה דמוקרטית להתמודד עם ניצול המשאב האנושי הכביר שבה, על מנת לתפקד באופן שידאג לכלל התושבים. ברור לגמרי שהמיסוי הולך יד ביד עם החוק. התקנות והנהלים שנכתבו קובעים באופן חד משמעי כיצד יש לנהוג באיזו עסקה ומה לא לעשות בעסקה אחרת. עם זאת, נראה כי נותרו מרחבים חשוכים להם המחוקק טרם נתן התייחסותו, ולכן יש מקום לטעון טיעונים ולהסביר את הפעולות. 

בכל הנוגע לעולם הפלילי, נראה שישנם מספר עבירות מס שחשוב מאד להכיר ואפילו חשוב יותר להימנע מהם כמה שאפשר: 

חשבוניות פיקטיבית 


מדובר באחת העבירות השכיחות ביותר בעולם המיסוי. כל הוצאה לא נכונה או לא מדויקת של חשבונית ,כמו גם הוצאה רטרואקטיבית, אשר לא תואמת את הזמן שבה יצאה החשבונית עלולה לעורר את חשדם של מי מרשויות האכיפה ולהוביל אתכם ואת רואה החשבון שלכם לתוך חדר החקירות. 


רישום כוזב במסמכי תאגיד 


בסיס העבירה מתארת בעלי חברה שמשקרים בנוגע להתנהלותה. כלומר, על ידי אי אמירת האמת, הם מטייחים את השווי האמיתי של החברה על ידי ניצול של המערכת הרגולטורית. 


אי דיווח של בית עסק על ההכנסות שלו 


אחת העבירות הכי נפוצות בעולם. בתי עסק שבוחרים לא להנפיק קבלה לאחר ביצוע עסקה, מה שנקרא "לעשות עסקה בשחור" כך שלרשות המס לא תהיה דרך לעקוב ולמסות את הפעולה שבוצעה. העבירה כבר זכתה לשם שהולך לפניה ולכן היא גוררת עמה, בדרך כלל, עונשים חמורים של קנסות כספיים, ועלולה להגיע אף לכדי

מאסר בפועל. 

צור קשר

!פנייתכם התקבלה בהצלחה

bottom of page