top of page

ליטיגציה

ליטיגציה פלילית 


ברור לחלוטין שעבודתו של עורך הדין הפלילי שונה כמעט בכולה מעבודה של עורך הדין האזרחי-מסחרי. הרי שמיוצג בעבירות פליליות הינו נאשם שחייו וחופש התנועה שלו עומדים על כף. במקרה שכזה, גם אם המשטרה מחזיקה במספר רב של ראיות, פורנזיות ומדעיות, ייתכן וליטיגטור מקצועי ומומחה יוכל "לחלץ" את הנאשם מכתב האישום על ידי הצגתו כ"דג מחוץ למים", או אדם שהוצנח לסיפור "בטעות". יתרה מכן, עבודת ייצוג טובה במשפט פלילי עלולה להוביל למצב שבו המשטרה/הפרקליטות חוזרת בה מכתב האישום מכיוון ולעורך הדין ישנם מספיק נימוקים מספקים לעמוד מול האישומים האמורים. 


ליטיגציה אזרחית וערעורי מס


ליטיגציה אזרחית משמשת בעת תביעות אזרחיות. רבות מהפעמים, תביעות נזיקיות כאלה ואחרות, הן בנושא פרטי והן בנושא מסחרי,

הן חסרות ראיות ונותרות כאשר עיקר העימות הוא העדויות הסותרות של התובע והנתבע. כאן נכנסת עבודתו של הליטיגטור לפעולה כאשר באמצעות ניהול משא ומתן נכון וטיעונים מספקים, יוכל להבהיר לשופטי בית המשפט כי עמדתו של הלקוח שלו היא הנכונה והוא

זה שצריך להיות מפוצה בעוון הנזק שנגרם לו או לחילופין, עליו

לא מוטלת האחריות לנזק שנגרם ולכן אין הוא חייב בפיצויים או

בכל דבר דומה. 


ייצוג משפטי 


משרד בוטיק עו"ד נאווה הנס מתמחה בליטיגציה אזרחית ופלילית. עו"ד הנס בעלת ניסיון בייצוג בבית המשפט ועבודה מול רשויות האכיפה השונות. משרדינו מתמחה בליטיגציה בכל סוגי התיקים,

גם במגזר העסקי. 

ליטיגציה היא אולי תכלית תפקידו של העורך דין כפי שאנחנו רואים זאת, בדרך כלל, בסרטים ובסדרות טלוויזיה. עורך הדין, חבוש בגלימה, קם ומציג את פרטי התיק בצורה שבה השופט ישתכנע עד כדי שיזכה את הנאשם בתיק או שמא יפסוק פיצויים ללקוח.

 

ישנה הפרדה ברורה בין מה שנקרא "ליטיגציה אזרחית" לבין "ליטיגציה פלילית". רבים סבורים כי כל עורך דין אשר הוא עורך דין, יכול לייצג בבית המשפט. ניתן לראות לדוגמא את המשפט האנגלי, כאשר מראש יש עורכי דין שמוכרים כמייצגים וכאלה שמוכרים כעובדי משרד, אשר עבודתם כאמור חשובה לא פחות. 


ליטיגטור איכותי ומקצועי מביא עמו אל בית המשפט את הערך המוסף שלו לתיק. ייתכן מאד ועורך הדין הליטיגטור יהיה רק חלק מהתיק ועיקר תפקידו יהיה הייצוג. הרי שעל מנת לבצע ליטיגציה נכונה ולהעביר את דבריו של הלקוח בצורה הטובה ביותר, על הליטגטור לא רק להיות משפטן מחונן מהמעלה הראשונה, אלא גם להשתמש בכלים מעולם הפסיכולוגיה ויכולת תקשורת ודיבור עם השופט תוך התייחסות לנעשה באולם הדיונים. בעת ייצוג בבית המשפט, העבודה המשפטית אשר מלאה בטפסים הינה רק חלק מהתיק. הייצוג והשימוש באומנות הטיעון והשכנוע, הן הדרך להגיע לניצחון. 

bottom of page