top of page

דין משמעתי

דוגמאות למקומות עבודה בהן מתקיים הליך משמעתי: 


עבודה ציבורית 


כאשר אתם מחזיקים במשרה ציבורית, וועדת המשמעת בעניינכם עלולה להוביל לנזיפה והתראה, אך במקרים חמורים יותר גם העברה מתפקיד ואפילו זימון לשימוע בנושא פיטורין. בזמן בו מתנהל ההליך המשמעתי נראה כי משכורתו של העובד יכולה להיפגע וכך גם מעמדו. 


אקדמיה 


גם בתור מרצים וגם בתור תלמידים, אתם חשופים לזימון לבית הדין למשמעת. כך גם אם אתם לומדים במוסד החינוכי וחרגתם מהכללים כמו חשד להעתקה או שמא הגשתם עבודה שקניתם או שאחר עשה, אתם חשופים לדין משמעתי שבסופו אולי תסולקו מהלימודים עליהם שילמתם בעצמכם או יפסלו לכם את הקורס. שימו לב שגם המרצים חשופים לוועדת משמעת אילו לא יעמדו בנהלים, אותם מגדירה המכללה או האוניברסיטה.  


צבא 


דין משמעתי בצבא מתרחש לאחר הגשת טופס תלונה על ידי חייל, קצין או נגד שדרגתו גבוהה משל החייל, מושא התלונה. במהלך דין משמעתי צבאי, ניתן יהיה להוריד חייל בדרגתו ואף לשלוח אותו

לעונש מחבוש בפועל. 


ייצוג משפטי 


זה נכון, לא מדובר בבית משפט אבל ניכר הדברים לא מתנהלים בצורה שונה מידי ולכן החשיבות של אדם שיעניק לכם את הייעוץ הרלוונטי לצד ייצוג בדיון המשמעתי היא גדולה ביותר. 

אנחנו כאזרחים במדינת ישראל, החובות שלנו הן במסגרת התקנות והחוקים של המשפט הישראלי. אנחנו כפופים למה שקבע חבר המחוקקים הישראלי, אך בנוסף לכך נראה שגם במסגרות אחרות שבהן אנו לוקחים חלק, יש חוקים ותקנות שבהן אנו צריכים לעמוד כאשר לצידן עונש, אילו יופרו. אם זה במקום העבודה או במקום הלימודים, כל מוסד כמעט שבו אנו נמצאים, בין אם הוא ציבורי או

לא, יש וועדת משמעת שתפקידה לבחון האם חרגנו מהנהלים

ועליו להיענש. 

 

במקומות עבודה רבים נראה כי קיים מערך משמעת וענישה פנימי שכולל העמדה לוועדת משמעת, במסגרתה נבחנים הדברים או סדר האירועים. לרוב, כחוק, בוועדות משמעת ניתן להשתמש בייצוג משפטי. אמנם לא מדובר בית משפט עם שופט או ראיות אבל נראה

כי בית הדין המשמעתי הוא לא שונה בהרבה ודייניו בעלי יכולת הכרעה כמעט מוחלטת. ישנם מקרים בהם האירוע יחל בבית הדין המשמעתי ויסתיים בחקירה פלילית. כמו כן, בדרך כלל הרשעה פלילית או פתיחה בחקירה פלילית מחוץ למקום העבודה, עלולה להוביל לפתיחה בהליך משמעתי. בכל אופן, ההליך הפלילי לא

מבטל את קיום ההליך המשמעתי שמתקיים במקביל לו. כתוצאה

מכך, הרשעה או זיכוי בהליך פלילי לא רלוונטית, כאשר ארגון או

מוסד מסוים יהיה מעוניין לפעול באפיק המשמעתי. 


כמי ששימשה דיינית בבית הדין המשמעתי של לשכת עורכי הדין

וכמי ששימשה חוקרת ותובעת של מועצת יועצי המס , הגישה קובלנות וניהלה דיונים בבית הדין המשמעתי אני ממליצה להערך לדיונים אלו באופן המיטבי שכן הסנקציות נעות בין נזיפה במקרה הטוב לשלילת הרישיון שזו סנקציה חריפה ביותר שפוגעת מעצם טיבה במקור ההכנסות של בעל הרשיון . עורך דין רואה חשבון וכל

מי שנשלל רשיונו לא יוכל לעבוד במקצוע ,בזמן השלילה במישרין

או בעקיפין, על כל המשתמע מכך. מדובר בפגיעה קשה ביותר ועל

כן מומלץ לקבל ייצוג הולם כבר בשלב החקירה. 

bottom of page